Pomoc dla niepełnosprawnych

Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Płocku

BIP

Oddział Prawny w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Płocku

Kierownik:

Jacek Woźniak

tel 24 235 11 40, fax 24 262 29 95,
pokój nr 116
e-mail jwozniak@mazowieckie.pl

 Zakres Działania:

1.Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:

  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
  • prowadzenie spraw dotyczących związków komunalnych gmin i powiatów,
    przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,

2.Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;

3.Zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami orzekającymi;

4.Wykonywanie obsługi prawnej Oddziałów w Delegaturze - Placówce MUW;

5.Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;      

6.Prowadzenie rejestrów aktów prawnych organów jednostek samorządu  terytorialnego.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 15.04.2009, Ilość wejść: 7685, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry