Pomoc dla niepełnosprawnych

Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Radomiu

BIP

Oddział Prawny w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Radomiu

Kierownik:

Piotr Gawroński

Tel. 48 362 08 86, 
Faks 48 362 06 16
e-mail pgawronski@mazowieckie.pl

Pokój 206

Zakres Działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:
  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
  • prowadzenie spraw dotyczących związków komunalnych gmin i powiatów,
  • przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,
 2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;
 3. Zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami orzekającymi;
 4. Wykonywanie obsługi prawnej Oddziałów w Delegaturze - Placówce MUW;
 5. Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;
 6. Prowadzenie rejestru aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 15.04.2009, Ilość wejść: 8039, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry