Pomoc dla niepełnosprawnych

Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Ciechanowie

BIP

Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Ciechanowie


 Zakres Działania:

1.Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:

  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
  • prowadzenie spraw dotyczących związków komunalnych gmin i powiatów,
    przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,

2.Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;

3.Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;      

4.Prowadzenie rejestrów aktów prawnych organów jednostek samorządu  terytorialnego.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 15.04.2009, Ilość wejść: 6456, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry