Pomoc dla niepełnosprawnych

Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Ciechanowie

BIP

Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Ciechanowie

Pracownicy Wydziału Nadzoru Prawnego w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Ciechanowie


 Zakres Działania:

1.Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:

  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
  • prowadzenie spraw dotyczących związków komunalnych gmin i powiatów,
    przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,

2.Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;

3.Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;      

4.Prowadzenie rejestrów aktów prawnych organów jednostek samorządu  terytorialnego.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 15.04.2009, Ilość wejść: 5586, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry