Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

21.03.2012

Rejest wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych województwa mazowieckiego.

Informujemy, że w związku z realizacją zadań wojewody, określonych w art. 186 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.), w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych został utworzony Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych województwa mazowieckiego, który znajduje sięw zakładce "Polityka Społeczna", a następnie w zakładce "Rejestry i wykazy”.

Podziel / Share
Jolanta Siedlec, 21.03.2012, Ilość wejść: 3564, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry