Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

11.05.2015

dot. Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR”

W związku z Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podjął działania mające na celu ułatwienie wdrożenia i realizacji powyższego zadania w edycji Programu przewidzianej do realizacji na rok 2015.

W kwietniu 2015 r. zostały przez WPS zebrane deklaracje od jednostek samorządu terytorialnego, które są zainteresowane tegoroczną edycją Programu. Na podstawie nadesłanych informacji ustalono, iż 56 gmin oraz 5 powiatów chciałoby jeszcze w 2015 r. otrzymać wsparcie na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” lub dofinansowanie na zapewnienie bieżących kosztów funkcjonowania już istniejących placówek.


Do prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz starostów, którzy zadeklarowali zainteresowanie uczestnictwem w Programie w 2015 r. zostało wystosowane zaproszenie na organizowane przez Wydział Polityki Społecznej wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej spotkanie informacyjne na szczeblu województwa mazowieckiego dotyczące wspólnej realizacji Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” w dniu 13 maja 2015 r. w godzinach 11.00 – 13.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W organizowanym spotkaniu weźmie również udział 20 zainteresowanych reprezentantów z regionu województwa warmińsko-mazurskiego i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ideą spotkania jest przedstawienie jego uczestnikom głównych założeń Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 oraz zaprezentowanie regulaminu konkursu, w tym podstawowych zasad przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do Programu.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 11.05.2015, Ilość wejść: 1454, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry