Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

11.05.2015

dot. Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR”

W związku z Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podjął działania mające na celu ułatwienie wdrożenia i realizacji powyższego zadania w edycji Programu przewidzianej do realizacji na rok 2015.

W kwietniu 2015 r. zostały przez WPS zebrane deklaracje od jednostek samorządu terytorialnego, które są zainteresowane tegoroczną edycją Programu. Na podstawie nadesłanych informacji ustalono, iż 56 gmin oraz 5 powiatów chciałoby jeszcze w 2015 r. otrzymać wsparcie na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” lub dofinansowanie na zapewnienie bieżących kosztów funkcjonowania już istniejących placówek.


Do prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz starostów, którzy zadeklarowali zainteresowanie uczestnictwem w Programie w 2015 r. zostało wystosowane zaproszenie na organizowane przez Wydział Polityki Społecznej wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej spotkanie informacyjne na szczeblu województwa mazowieckiego dotyczące wspólnej realizacji Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” w dniu 13 maja 2015 r. w godzinach 11.00 – 13.00 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W organizowanym spotkaniu weźmie również udział 20 zainteresowanych reprezentantów z regionu województwa warmińsko-mazurskiego i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ideą spotkania jest przedstawienie jego uczestnikom głównych założeń Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 oraz zaprezentowanie regulaminu konkursu, w tym podstawowych zasad przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do Programu.

Podziel / Share
Anna Kasperska, 11.05.2015, Ilość wejść: 1189, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry