Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

25.01.2016

Nowa wersja realizacyjna Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2016 roku.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziła program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Nowa wersja realizacyjna Programu od 2016 r. uwzględnia zmiany wskazane przez Audyt Wewnętrzny oraz zawiera uwagi zgłoszone w trakcie dotychczasowej realizacji Programu. W Programie sprecyzowano cel główny i cele szczegółowe oraz zaprezentowano przykładowe działania służące ich realizacji. Szczegółowo opisano także zasady dofinansowania projektów i wyznaczono mierniki, które powinny zostać osiągnięte.
Treść programu zamieszczona jest na stronie internetowej MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7636,konkurs-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi.html

Podziel / Share
Anna Kasperska, 25.01.2016, Ilość wejść: 723, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry