Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

22.02.2017

Otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2017 r.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior +”, Edycja 2017 r.

link do ogłoszenia na stronie MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8642,ruszyl-senior.html

W 2017 r. środki finansowe w wysokości 30 mln zł  zostaną rozdysponowane na:

moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki Dziennego Domu „Senior +” lub Klubu „Senior +”,
moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (Dzienne Domy „Senior Wigor” utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2016).

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz.: 9:00 – 12:00, pod nr tel. 22 661 18 80. Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udziela p. Halina Stachura-Olejniczak 22 695 71 07.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny przesyłać oferty z dopiskiem „Konkurs Senior + Edycja 2017” w terminie do 13 marca 2017 r. w postaci papierowej listem poleconym (decyduje data wpływu), na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Polityki Społecznej

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta w wersji elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia i warunkami składania ofert.

Podziel / Share
Lidia Piotrowska, 22.02.2017, Ilość wejść: 795, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry