Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

22.02.2017

Otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2017 r.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior +”, Edycja 2017 r.

link do ogłoszenia na stronie MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8642,ruszyl-senior.html

W 2017 r. środki finansowe w wysokości 30 mln zł  zostaną rozdysponowane na:

moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki Dziennego Domu „Senior +” lub Klubu „Senior +”,
moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (Dzienne Domy „Senior Wigor” utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2016).

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz.: 9:00 – 12:00, pod nr tel. 22 661 18 80. Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udziela p. Halina Stachura-Olejniczak 22 695 71 07.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny przesyłać oferty z dopiskiem „Konkurs Senior + Edycja 2017” w terminie do 13 marca 2017 r. w postaci papierowej listem poleconym (decyduje data wpływu), na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Polityki Społecznej

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta w wersji elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia i warunkami składania ofert.

Podziel / Share
Lidia Piotrowska, 22.02.2017, Ilość wejść: 1107, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry