Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

07.09.2017

Konsultacje społeczne w ramach programu wsparcia rodzin „Za życiem”

Na Mazowszu konsultacje dotyczące programu „Za życiem” odbędą się 20 września br. w Siedlcach. Organizatorem konsultacji jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Caritas Polska. Konferencja dotyczyć będzie zmian w ustawach wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Podczas spotkań roboczych zaprezentowane zostaną rozwiązania proponowane w programie. Uczestnicy i opiekunowie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy będą mogli omówić bariery i wyzwania związane z problemami osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Aby zgłosić udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/konferencje/siedlce. Termin zgłoszenia upływa 14 września br. o godz. 14. Organizator zapewnia w trakcie konferencji bezpłatną opiekę nad dziećmi do lat 18.

Program „Za życiem” ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Od zapewnienia dostępu wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pliki do pobrania

Podobne tematy

Podziel / Share
Małgorzata Szarpak, 07.09.2017, Ilość wejść: 272, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry