Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

27.11.2017

Nowy projekt wspierający integrację cudzoziemców na Mazowszu

Pomoc w integracji, kursy językowe, zajęcia to założenia projektu: „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki otrzyma dofinansowanie na jego realizację w wysokości 8 346 737,85 PLN

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA potwierdziło wybór projektu do wdrożenia, którego cały koszt wyniesie 11 128 983,80 PLN.

Projekt będzie realizowany w latach 2018–2020 w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Planowana data rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2018 r.

Działania przewidziane w projekcie związane są z tworzeniem spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa, lub głównych ośrodków miejskich województwa, wraz z formowaniem ściślejszej współpracy instytucji pomocy społecznej - w celu integracji cudzoziemców.

Jak również zapewnienie doradztwa i pomocy w kwestiach: legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej oraz opieki nad dziećmi, zwiększenia kontaktu i integracji ze społeczeństwem polskim. Przewidziano nowe przedsięwzięcia, które mają pomagać cudzoziemcom w usamodzielnieniu się, w tym: aktywizację zawodową, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe, uzupełnianie kompetencji.

Autorzy projektu zaplanowali aktywność związaną z kształceniem młodzieży oraz dorosłych na terenie województwa/ miasta, jak na przykład: zajęcia wyrównawcze i inne rozwijające umiejętności i kompetencje, wycieczki, zajęcia przedszkolne i świetlicowe); kursy językowe na różnych poziomach, także specjalistyczne, dla cudzoziemców oraz działania podnoszące ich kompetencje i świadomość prawną, kursy dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce.

 

 

Podziel / Share
Anna Jędrzejczak, 27.11.2017, Ilość wejść: 504, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry