Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

27.11.2017

Nowy projekt wspierający integrację cudzoziemców na Mazowszu

Pomoc w integracji, kursy językowe, zajęcia to założenia projektu: „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki otrzyma dofinansowanie na jego realizację w wysokości 8 346 737,85 PLN

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA potwierdziło wybór projektu do wdrożenia, którego cały koszt wyniesie 11 128 983,80 PLN.

Projekt będzie realizowany w latach 2018–2020 w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Planowana data rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2018 r.

Działania przewidziane w projekcie związane są z tworzeniem spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa, lub głównych ośrodków miejskich województwa, wraz z formowaniem ściślejszej współpracy instytucji pomocy społecznej - w celu integracji cudzoziemców.

Jak również zapewnienie doradztwa i pomocy w kwestiach: legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej oraz opieki nad dziećmi, zwiększenia kontaktu i integracji ze społeczeństwem polskim. Przewidziano nowe przedsięwzięcia, które mają pomagać cudzoziemcom w usamodzielnieniu się, w tym: aktywizację zawodową, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe, uzupełnianie kompetencji.

Autorzy projektu zaplanowali aktywność związaną z kształceniem młodzieży oraz dorosłych na terenie województwa/ miasta, jak na przykład: zajęcia wyrównawcze i inne rozwijające umiejętności i kompetencje, wycieczki, zajęcia przedszkolne i świetlicowe); kursy językowe na różnych poziomach, także specjalistyczne, dla cudzoziemców oraz działania podnoszące ich kompetencje i świadomość prawną, kursy dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce.

 

 

Podziel / Share
Anna Jędrzejczak, 27.11.2017, Ilość wejść: 172, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry