Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

01.03.2018

Program Senior + edycja 2018 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W dniu 01.03.2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniający nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2018.

Główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+” to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych.

Wysokość środków w ramach dodatkowego naboru planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25 631 748,54 zł.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „Konkurs Senior + edycja 2018” w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub złożyć osobiście.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/politykasenioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach programuwieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/ oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/program-senior/senior-edycja-2018.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn, śr, pt w godz 9:00-12:00, pod nr tel: (022) 661 18 47. Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielają pracownicy Oddziału Programów i Projektów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod nr tel: (022) 695 71 90, (022) 695 71 82.

 

 

 

 

 

Podziel / Share
Anna Jędrzejczak, 01.03.2018, Ilość wejść: 54, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry