Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

05.10.2009

Zmiany w przepisach dotyczące kombatantów

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2009 r.) dotychczasowe kompetencje Wojewody w zakresie integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań zostały przeniesione do samorządu województwa.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2009 r.) dotychczasowe kompetencje Wojewody w zakresie integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań zostały przeniesione do samorządu województwa.
Od dnia 1 sierpnia 2009 r. zadanie to zostało przeniesione z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do Biura Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Adres:
ul. Brechta 3
03-427 Warszawa
tel. 022- 597 92 98
Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 05.10.2009, Ilość wejść: 1594, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry