Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

09.10.2009

Informacja dotycząca zakładów pracy chronionej

Pomimo trudnej sytuacji na rynku w ciągu ostatniego półrocza liczba zakładów pracy mających status zakładu pracy chronionej zmniejszyła się jedynie o jeden zakład, i na koniec półrocza wyniosła 225 (poprzednio 226).

   Pomimo trudnej sytuacji na rynku w ciągu ostatniego półrocza liczba zakładów pracy mających status zakładu pracy chronionej zmniejszyła się jedynie o jeden zakład, i na koniec półrocza wyniosła 225 (poprzednio 226). Nie uległa natomiast w tym samym czasie zmiana liczby zakładów aktywności zawodowej, i w dalszym ciągu, tak jak na koniec ubiegłego półrocza było ich w województwie mazowieckim 4.


   Z otrzymanych danych wynika również, że pomimo daleko idących zmian na otwartym rynku pracy, ogólny stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej (w osobach) wyniósł 24 583 i uległ nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego półrocza – o 103 osoby, tj. o 0,41%. Co bardzo ważne, w tym samym czasie liczba osób niepełnosprawnych utrzymała się na takim samym poziomie jak na koniec poprzedniego półrocza i wyniosła 15 861 osób.

Podziel / Share
Hubert Sikorski, 09.10.2009, Ilość wejść: 1392, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry