Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału

09.10.2009

Informacja dotycząca zakładów pracy chronionej

Pomimo trudnej sytuacji na rynku w ciągu ostatniego półrocza liczba zakładów pracy mających status zakładu pracy chronionej zmniejszyła się jedynie o jeden zakład, i na koniec półrocza wyniosła 225 (poprzednio 226).

   Pomimo trudnej sytuacji na rynku w ciągu ostatniego półrocza liczba zakładów pracy mających status zakładu pracy chronionej zmniejszyła się jedynie o jeden zakład, i na koniec półrocza wyniosła 225 (poprzednio 226). Nie uległa natomiast w tym samym czasie zmiana liczby zakładów aktywności zawodowej, i w dalszym ciągu, tak jak na koniec ubiegłego półrocza było ich w województwie mazowieckim 4.


   Z otrzymanych danych wynika również, że pomimo daleko idących zmian na otwartym rynku pracy, ogólny stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej (w osobach) wyniósł 24 583 i uległ nieznacznemu zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego półrocza – o 103 osoby, tj. o 0,41%. Co bardzo ważne, w tym samym czasie liczba osób niepełnosprawnych utrzymała się na takim samym poziomie jak na koniec poprzedniego półrocza i wyniosła 15 861 osób.

Podziel / Share
Hubert Sikorski, 09.10.2009, Ilość wejść: 1185, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry