Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Osób Niepełnosprawnych

BIP

Oddział do spraw Osób Niepełnosprawnych

Kierownik
Małgorzata Łoniewska
tel.  22 536 05 40 faks 22 536 05 42
e-mail mloniewska@mazowieckie.pl

Adres korespondencyjny: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Adres: ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa

Zadania Oddziału:

1. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i stwierdzaniem utraty statusu zakładu pracy chronionej;
2. Analiza półrocznych sprawozdań z zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej pod kątem poziomu zatrudnienia, wskaźników zatrudnienia  oraz liczby osób niepełnosprawnych w poszczególnych grupach niepełnosprawności;
3. Prowadzenie rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;
4. Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności;
5. Organizowanie i obsługa szkoleń przeprowadzanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
6. Prowadzenie rejestru osób posiadających zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
7. Analizowanie kwartalnych sprawozdań składanych prze powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
8. Sporządzanie i przedkładanie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
9. Zapewnienie obsługi administracyjno-prawnej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w szczególności w zakresie przebiegu procesu orzeczniczego i wykonywania badań specjalistycznych.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego. Od 1 stycznia 2011 r. obsługę administracyjną Wojewódzkiego Zespołu w Warszawie zapewnia Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00.

Kontakt:
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa
tel:  22 536 05 40, fax: 22 536 05 42

 

 

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 18802, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry