Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Osób Niepełnosprawnych

BIPAdres korespondencyjny: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Adres: ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa

Zadania Oddziału:

1. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i stwierdzaniem utraty statusu zakładu pracy chronionej;
2. Analiza półrocznych sprawozdań z zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej pod kątem poziomu zatrudnienia, wskaźników zatrudnienia  oraz liczby osób niepełnosprawnych w poszczególnych grupach niepełnosprawności;
3. Prowadzenie rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;
4. Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności;
5. Organizowanie i obsługa szkoleń przeprowadzanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
6. Prowadzenie rejestru osób posiadających zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
7. Analizowanie kwartalnych sprawozdań składanych prze powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
8. Sporządzanie i przedkładanie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
9. Zapewnienie obsługi administracyjno-prawnej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w szczególności w zakresie przebiegu procesu orzeczniczego i wykonywania badań specjalistycznych.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego. Od 1 stycznia 2011 r. obsługę administracyjną Wojewódzkiego Zespołu w Warszawie zapewnia Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00.

Kontakt:
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa
tel:  22 536 05 40, fax: 22 536 05 42

 

 

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 21245, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry