Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zarządzania, Analiz i Budżetu

BIP

Oddział Zarządzania, Analiz i Budżetu


Kierownik
Monika Koziarska
tel. 22 695 71 50 fax. 22 695 71 54


Stanowiska ds. sprawozdawczości i realizacji budżetu placówek i jednostek
22 695 71 52, fax 22 695 71 54, pokój nr 20
22 695 71 53, pokój nr 20
22 695 71 56, pokój nr 20
22 695 71 55, pokój nr 22
22 695 71 74, pokój nr 22


Zadania Oddziału:

1. Planowanie środków na zadania z zakresu polityki społecznej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego;
2. Ustalenie, zgodnie z zakresem merytorycznym Wydziału, planów dotacji celowych oraz zmian planów dla jednostek samorządu terytorialnego na:
3. Prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe oraz monitorowanie wydatków na zadania z zakresu polityki społecznej, finansowane z budżetu państwa;
a) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
b) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
c) dofinansowanie zadań własnych; Wyliczanie miesięcznych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i sporządzanie pisemnych dyspozycji do Wydziału Finansów MUW;
4. Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykorzystania budżetu;
5. Przygotowywanie propozycji wystąpień do ministerstw resortowych w sprawach przydzielenia dodatkowych środków z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadania z zakresu polityki społecznej;
6. Bieżąca współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym rozpatrywanie wniosków dotyczących dokonywania zmian w wysokości środków finansowych przyznanych na dany rok budżetowy zgodnie zakresem merytorycznym Wydziału.

Podziel / Share
Michał Dec, 30.03.2009, Ilość wejść: 13636, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry