Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Świadczeń i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

BIP
04.10.2017

Kierownik
Patrycja Kołecka-Kozłowska
tel. 22 695 71 15, pokój 31
e-mail: pkolecka@mazowieckie.pl

Stanowiska ds. realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego:
22 695 71 17, pokój 31
22 695 71 19, pokój 31
22 695 71 21, pokój 31
23 671 93 49 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie
29 746 62 25 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ostrołęce
25 644 71 75 - stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach
48 362 07 21 - stanowisko pracy w Delegaturze w Radomiu
24 235 11 57, 24 235 11 62 - stanowiska pracy w Delegaturze w Płocku


Zadania Oddziału:

1. Kontrola nad realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z przepisów o: - pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, - świadczeniach rodzinnych, - pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
2. Monitorowanie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, ustalanie w oparciu o przepisy prawa zasad ich realizacji w województwie.
3. Udzielanie merytorycznego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.
4. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na skargi, zapytania i interwencje dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.
5. Zasięganie informacji o sposobie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego oraz dokonywanie ich analizy i oceny.
6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego, zawierających informacje o realizacji zadań i przekazywanie ich do właściwego ministra do spraw rodziny oraz dokonywanie ich analizy.


Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Szanter, 04.10.2017, Ilość wejść: 4073, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry