Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Ogólny

BIP

Oddział Ogólny

Kierownik:

Dariusz Górecki
tel. 22 695-62-57
pokój 705
e-mail: dgorecki@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. opracowywanie zbiorczych sprawozdań wewnętrznych;
 2. planowanie i rozliczanie środków budżetowych przydzielonych do dyspozycji wydziałowi;
 3. realizowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu, merytoryczny nadzór nad odbiorem operatów szacunkowych oraz innymi sprawami związanymi z wykorzystaniem wycen nieruchomości;
 4. realizowanie zamówień podlegających wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 5. rozliczanie zrealizowanych umów, w tym:
  a) analiza dokumentacji przyjęcia ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia,
  b) rozliczanie wynagrodzenia należnego wykonawcom umów;
 6. przygotowywanie procedur wydziału w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Jakością, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek Urzędu;
 7. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu informacji, związanych z działalnością wydziału;
 8. koordynowanie czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w zakresie zadań wydziału;
 9. obsługa organizacyjna wydziału;
 10. prowadzenie wewnętrznego rejestru skarg.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 7511, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry