Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do spraw Rewindykacji

BIP

Marcin Włodarski

Zakres działania:

  1. prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz zakładającego lotnisko użytku publicznego oraz zarządzającego lotniskiem w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
  3. prowadzenie w I instancji postępowań dotyczących zespołów dworsko - parkowych przejętych dekretem o przeprowadzeniu reformy rolnej;
  4. prowadzenie wskazanych spraw z zakresu reprywatyzacji i rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji organu wyższego stopnia w stosunku do starosty w postępowaniach administracyjnych uregulowanych w rozdziale 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji w sprawach nabycia przez gminę lub Skarb Państwa własności nieruchomości, o których mowa w art. 8i i 8k ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 10738, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry