Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do Spraw Dotacji

BIP

Stanisław Mosakowski

Zakres Działania:

  1. realizacja zadań wynikających z finansowania w formie dotacji wydatków bieżących starostw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa określonych w obowiązujących aktach prawnych i niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych, w szczególności:
    a) współpraca ze starostwami w zakresie planowania i podziału dotacji,
    b) monitorowanie sposobu i poziomu wykorzystania dotacji;
  2. planowanie i monitorowanie poziomu realizacji dochodów budżetowych przez starostwa związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz współpraca w tym zakresie z Oddziałem Nadzoru nad Gospodarką Nieruchomościami oraz Oddziałem Przedsiębiorstw Państwowych
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 05.02.2010, Ilość wejść: 4566, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry