Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Spraw Cudzoziemców

 Spis treści:

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

 

Godziny pracy: Pn. 10:00-18:00; Wt.-Pt. 8:00-16:00
Godziny przyjęć interesantów: Pn. 10:00-17:30; Wt. - Pt. 8:00-15:00

wsc@mazowieckie.pl

 

Izabela Szewczyk

Agata Ewertyńska

Marcin Wodziński

Dyrektor Wydziału

Zastępca Dyrektora Wydziału Zastępca Dyrektora Wydziału

    

tel. 22 695 65 75

fax 22 695 66 03

wsc@mazowieckie.pl

Życiorys

   

tel. 22 695 65 75

fax 22 695 66 03

wsc@mazowieckie.pl

 Życiorys

   

tel. 22 695 65 75

fax 22 695 66 03

wsc@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 Sekretariat Wydziału Spraw Cudzoziemców

tel. 22 695 65 75

fax. 22 695 66 03

wsc@mazowieckie.pl

 

Urząd w liczbach w 2016 roku:

 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pracę – 58 006...więcej

Urząd w liczbach w 2015 roku:

 • Liczba wydanych zezwoleń na pracę – 32 459...więcej

Urząd w liczbach w 2014 roku:

 • Liczba wydanych zezwoleń na pracę – 24 350...więcej

Urząd w liczbach w 2013 roku:

 • Liczba wydanych zezwoleń na pracę - 21 542...więcej

Urząd w liczbach w 2012 roku:

 • Liczba wydanych zezwoleń na pracę - 22 570...więcej

Urząd w liczbach w 2011 roku:

 • Liczba decyzji w sprawie wydania zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczny - 13 619...więcej

 

Zadania Wydziału:

 • prowadzenie postępowań w sprawach potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
 • prowadzenie postępowań w sprawie uznania za obywatela polskiego oraz przyjmowanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie postępowań z zakresu repatriacji,
 • prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności wydawanie zgody na pobyt czasowy i stały, przedłużanie wiz, wydawanie zaproszeń,
 • prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Sierocka, 30.03.2009, Ilość wejść: 203498, Rejestr zmian
Starsze wersje dokumentu Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry