Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Dokumentacji

BIP

Zadania Oddziału Dokumentacji

1. Do zakresu działania Oddziału Dokumentacji należy realizacja zadań określonych w § 29 pkt 1, 3, 4, 5 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

2. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 1 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu realizuje przez prowadzenie podręcznego katalogu akt spraw prowadzonych przez wydział, w tym udzielanie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, organom ścigania oraz wypożyczanie i udostępnianie akt cudzoziemców w sprawach zakończonych przez wydział.

3. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu realizuje przez:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie cofnięć jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, w tym również:

a) wydawanie zaświadczeń w sprawach zakończonych,
b) udzielanie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, organom ścigania oraz stronom postępowania w sprawach zakończonych;

2) rejestracja decyzji w sprawach legalizacji pobytu, z wyłączeniem decyzji pozytywnych;
3) wysyłka wezwań i decyzji (postanowień) w sprawach legalizacji pobytu – z wyłączeniem decyzji pozytywnych;
4) umieszczanie informacji w Systemie Informacyjnym Schengen o utraconym dokumencie w celu zajęcia tego dokumentu, gdy nie został złożony wniosek w sprawie wymiany dokumentu.

4. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, oddział realizuje przez:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć w zakresie uchylania zezwoleń na pracę,
2) rejestracja wydanych decyzji o uchyleniu zezwoleń na pracę.

5. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu realizuje przez wydawanie zaświadczeń w sprawie zgłoszenia utraty karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, gdy nie został złożony wniosek w sprawie wymiany karty.


Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 49638, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry