Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Dokumentacji

BIP

Treść

Zadania Oddziału Dokumentacji

Do zakresu działania Oddziału  Dokumentacji należy realizacja zadań określonych w § 24 ust. 2: 

1) pkt 1 i 6 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez prowadzenie podręcznego katalogu akt spraw prowadzonych przez wydział, w tym udzielanie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, organom ścigania oraz wypożyczanie i udostępnianie akt cudzoziemców w sprawach zakończonych przez wydział;

2) pkt 3 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie cofnięć jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, w tym również:

- wydawanie zaświadczeń w sprawach zakończonych,

- udzielanie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, organom ścigania oraz stronom postępowania w sprawach zakończonych,

b) rejestracja decyzji w sprawach legalizacji pobytu, z wyłączeniem decyzji pozytywnych,

c) wysyłka wezwań i decyzji (postanowień) w sprawach legalizacji pobytu – z wyłączeniem decyzji pozytywnych,

d) umieszczanie informacji w Systemie Informacyjnym Schengen o utraconym dokumencie w celu zajęcia tego dokumentu, gdy nie został złożony wniosek w sprawie wymiany dokumentu,

e) zgłoszenia utraty karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, gdy nie został złożony wniosek w sprawie wymiany karty.

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 55985, Rejestr zmian
do góry