Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Legalizacji Pobytu

BIP

Zadania Oddziału Legalizacji Pobytu

1. Do zakresu działania Oddziału Legalizacji Pobytu należy realizacja zadań określonych w § 29 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

2. Zadanie, o którym mowa w § 29 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oddział realizuje przez:                                                                                                                                        

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, z wyjątkiem spraw wymienionych w § 6 ust. 4;
2) prowadzenie postępowań w zakresie cofnięć i zmian udzielonych zezwoleń, o których mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zmian decyzji, o których mowa w pkt 1;
3) przygotowywanie zawiadomień do Straży Granicznej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w postaci sfałszowania dokumentów.

Podziel / Share
28.02.2018, Ilość wejść: 203324, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry