Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Obsługi Klienta

BIP

Oddział Obsługi Klienta

Kierownik

Łukasz Kowalczyk

faks 22 831 53 73
e-mail wsc@mazowieckie.pl

Informacje - kliknij

Zadania Oddziału:

 1. Przyjmowanie wniosków w sprawach legalizacji pobytu:
  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • na pobyt czasowy i pracę,
  • pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego EU
 2. Przyjmowanie wniosków o wymianę/wydanie karty pobytu oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie
 3. Przygotowywanie zleceń personalizacji kart pobytu.
 4. Wydawanie zaświadczeń w sprawie utraty karty pobytu.
 5. Wydawanie (doręczanie) decyzji w sprawach legalizacji pobytu oraz wydawanie kart pobytu.

 

Podziel / Share
JSK Internet, 10.01.2011, Ilość wejść: 81458, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry