Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Pobytów Czasowych

BIP

Treść

Zadania Oddziału Legalizacji Pobytu

Do zakresu działania Oddziału Pobytów Czasowych należy realizacja zadań określonych w § 24 ust. 2:

1)        pkt 3 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez:

a)     prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

b)     prowadzenie postępowań w zakresie zmian udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zmian decyzji , o których mowa w pkt 1;

c)    przygotowywanie zawiadomień do Straży Granicznej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w postaci sfałszowania dokumentów.

Podziel / Share
28.02.2018, Ilość wejść: 210656, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry