Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Pobytów Stałych

BIP

Treść

Zadania Oddziału Pobytów Stałych

Do zakresu działania Oddziału Pobytów Stałych należy realizacja zadań określonych w § 24 ust. 2:

1. pkt 3 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt  stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  oraz cofnięcia udzielonych zezwoleń;

2) przygotowywanie zawiadomień do Straży Granicznej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentów.

2. pkt 4  regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez:

1) rejestrację wniosków w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć oraz udzielanie informacji w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych;

3) przekazywanie ostatecznych decyzji przyznających świadczenie pieniężne do starostów w celu sporządzenia przez nich wniosków finansowych;

4) ocenę i realizację wniosków starostów o dotacje;

5)  przygotowywanie kwartalnych wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa;

6) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych oraz sporządzanie statystyk na potrzeby organu II instancji;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie rozstrzygnięć oraz udzielanie informacji w sprawach dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania polskiego pochodzenia i Karty Polaka.

 

Podziel / Share
05.01.2010, Ilość wejść: 130357, Rejestr zmian
do góry