Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej

18.05.2016

Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej - WSC-IV

Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej - WSC-IV

Kierownik Oddziału
Marta Miszczak
e-mail: wsc@mazowieckie.pl
faks: 22 695 65 93

Informacje dotyczące zaproszeń - kliknij

Informacje dotyczące rejestracji obywateli Unii Europejskiej - kliknij

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w tym:
  • przyjmowanie wniosków:
   • o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
   • o legalizację pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin,
   • o przedłużenie wiz pobytowych oraz ruchu bezwizowego,
   • o wydanie doumentów podróży i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców
  • rejestracja w SI Pobyt.
 2. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.
 3. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu.
 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Podziel / Share
Michał Lewandowski, 18.05.2016, Ilość wejść: 16071, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry