Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zezwoleń na Pracę

BIP

Oddział Zezwoleń na Pracę

Oddział Zezwoleń na Pracę - WSC-V

Kierownik
Agnieszka Drwal


email: wsc@mazowieckie.pl
faks: 22 695-69-52

Informacje - kliknij

 

Zakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, związanych z zezwoleniami na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

  • przyjmowanie wniosków o udzielenie i przedłużenie zezwolenia na pracę,
  • rejestracja w Systemie Informatycznym ZC "Zatrudnianie Cudzoziemców", prowadzenie postępowań do wydania decyzji,
  • prowadzeń postępowań w zakresie zmiany, cofnięcia i uchylenia udzielonych zezwoleń,
  • pisemne poświadczanie okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie wydanych decyzji.
 2. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 3. Współpraca z właściwymi starostami w sprawach dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wydawanie zaświadczeń, a także udzielnie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom oraz organom ścigania.
Podziel / Share
Michał Dec, 05.01.2010, Ilość wejść: 107585, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry