Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zezwoleń na Pracę

BIP

Oddział Zezwoleń na Pracę

Oddział Zezwoleń na Pracę WSC-V


Kierownik

Agnieszka Drwal


tel.  22 695 65 75

faks 22 695-69-52

e-mail: ozp@mazowieckie.plZakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, związanych z zezwoleniami na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

  • przyjmowanie wniosków o udzielenie i przedłużenie zezwolenia na pracę,
  • rejestracja w Systemie Informatycznym ZC "Zatrudnianie Cudzoziemców", prowadzenie postępowań do wydania decyzji,
  • prowadzeń postępowań w zakresie zmiany, cofnięcia i uchylenia udzielonych zezwoleń,
  • pisemne poświadczanie okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie wydanych decyzji.
 2. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 3. Współpraca z właściwymi starostami w sprawach dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wydawanie zaświadczeń, a także udzielnie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom oraz organom ścigania.
Podziel / Share
Michał Dec, 05.01.2010, Ilość wejść: 112039, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry