Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Paszportów Delegatura placówka zamiejscowa w Ostrołęce

BIP

Oddział Paszportów Delegatura placówka zamiejscowa w Ostrołęce WSO-O

07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15

Koordynator:

Halina Szymczyk
Telefon: 29 746 62 70, 29 746 62 72,
Fax: 29 746 62 78,
Pokój: 45,
E-mail: paszporty.ostroleka@mazowieckie.pl

Godziny pracy oddziału:

poniedziałek: 10.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00

Godziny pracy stanowisk obsługujących klienta:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych:
  • przyjmowanie wniosków paszportowych,
  • weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych,
  • wystawianie paszportów tymczasowych,
  • wydawanie dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie archiwalnych zasobów kartotecznych,
  • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych,
  • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania, unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji akt paszportowych stanowiących podstawę odmowy wydania lub unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej,
  • udostępnianie danych z ewidencji paszportowej uprawnionym organom;
 2. Dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 3. Potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP;
 4. Wydawanie dokumentów cudzoziemcom, w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców;
 5. Przyjmowanie wniosków, związanych z legalizacją pobytu cudzoziamców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwoleń na pracę, tj.:
 • Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,,
 • Dokonanie wpisu zaproszena do ewidencji zaproszeń,
 • Wymiana karty pobytu, dokumentów podróży i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców
Podziel / Share
JSK Internet, 16.04.2009, Ilość wejść: 28978, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry