Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Paszportów Delegatura placówka zamiejscowa w Siedlcach

BIP

Oddział Paszportów Delegatura placówka zamiejscowa w Siedlcach WSO-S

08-100 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38

Kierownik:

Ewa Izdebska
Telefon: 25 644 71 65, 25 644 71 62, 25 644 72 15,
Fax: 25 644 76 23,
E-mail: paszporty.siedlce@mazowieckie.pl

Godziny pracy oddziału:

poniedziałek: 10.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00

Godziny pracy stanowisk obsługujących klienta:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30 - środa jest dniem wewnętrznym (bez klienta) z zakresu spraw cudzoziemców.

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych:
  • przyjmowanie wniosków paszportowych,
  • weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych
  • wystawianie paszportów tymczasowych,
  • wydawanie dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie archiwalnych zasobów kartotecznych,
  • współpraca z placówkami konsularnymi RP w sprawach paszportowych,
  • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania, unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji akt paszportowych stanowiących podstawę odmowy wydania lub unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej,
  • udostępnianie danych z ewidencji paszportowej uprawnionym organom;
 2. dystrybucja formularzy do dowodów osobistych.
 3. sporzadzanie zbiorczych sprawozdań z zasięgu działania Delegatury w Siedlcach w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędów Stanu Cywilnego;
 4. potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP przy załatwianiu spraw przez internet;
 5. wydawanie dokumentów cudzoziemcom, w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców;
 6. przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzecztpospolitej Polskiej oraz zezwoleń na pracę, tj.:
 • Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • dokonanie wpis zaproszenia do ewnidencji zaproszeń
 • wymianę karty pobytu, dokumentów podrózy i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 07.09.2010, Ilość wejść: 48260, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry