Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Paszportów Delegatura placówka zamiejscowa w Ciechanowie

BIP

Oddział Paszportów Delegatura placówka zamiejscowa w Ciechanowie WSO-C

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

Koordynator:

Aleksandra Stefańska-Kempska
Telefon: 23 671 93 51
Fax: 23 671 93 56,
E-mail: paszporty.ciechanow@mazowieckie.pl

 

Godziny pracy oddziału:

poniedziałek: 10.00 – 18.00
wtorek, środa, czwartek, piatek: 8.00 – 16.00

Godziny pracy stanowisk obsługujących klienta:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, środa, czwartek, piatek: 8.00 – 15.30

 

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych:
  • przyjmowanie wniosków paszportowych,
  • weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych,
  • wystawianie paszportów tymczasowych,
  • wydawanie dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie archiwalnych zasobów kartotecznych,
  • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych,
  • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania, unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji akt paszportowych stanowiących podstawę odmowy wydania lub unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej,
  • udostępnianie danych z ewidencji paszportowej uprawnionym organom;
 2. Dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 3. Sporzadzanie zbiorczych sprawozdań z zasięgu działania Delegatury w Ciechanowie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędów Stanu Cywilnego;
 4. Potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP;
 5. Wydawanie dokumentów cudzoziemcom, w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców;
 6. Przyjmowanie wniosków, związanych z legalizacją pobytu cudzoziamców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwoleń na pracę, tj.:
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • Dokonanie wpisu zaproszena do ewidencji zaproszeń,
  • Wymiana karty pobytu, dokumentów podróży i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców;
Podziel / Share
16.04.2009, Ilość wejść: 40661, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry