Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Paszportów

BIP

Oddział Paszportów

Oddział Paszportów z wyodrębnionymi Referatami Paszportów - WSO-II

Kierownik:

Ewa Bulik
Infolinia paszportowa: 22 695 73 88,
Pokój: 120,
E-mail: paszport@mazowieckie.pl
Wejście "A",

Zastępca kierownika:

Katarzyna Kopka-Sitkiewicz

Małgorzata Piętka

Informacje paszportowe:

Poradnik klienta, ogólne informacje paszportowe

Infolinia paszportowa: 22 695 73 88

Sprawdzanie czy paszport jest do odbioru

Zakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych w tym w szczególności:
  • weryfikacja przyjętych wniosków paszportowych oraz dystrybucja wystawionych dokumentów paszportowych,
  • wystawianie paszportów tymczasowych,
  • prowadzenie archiwalnych zasobów kartotecznych,
  • współpraca z placówkami konsularnymi RP w sprawach paszportowych,
  • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania, odmowy wydania, unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji akt paszportowych stanowiących podstawę odmowy wydania lub unieważnienia dokumentów paszportowych,
  • prowadzenie ewidencji paszportowej,
  • udostępnianie danych z ewidencji paszportowej uprawnionym organom;
 2. Organizacja i nadzór nad wyodrębnionymi referatami, terenowymi punktami paszportowymi, zajmującymi się bezpośrednią obsługą klienta w zakresie przyjmowania wniosków, ich rejestracji w paszportowym systemie obsługi obywatela oraz wydawania dokumentów paszportowych;
 3. Potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP;
 4. Obsługa informatyczna strony internetowej wydziału i umieszczanie informacji o Wydziale w formie elektronicznej;
 5. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami informatycznymi: Paszportowy System Informacyjny (PSI).

Zakres działania referatów i terenowych punktów paszportowych należy:

 1. Przyjmowanie wniosków paszportowych;
 2. Wydawanie dokumentów paszportowych.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 96862, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry