Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Urząd w liczbach

Wydział Geodezji

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

wg@mazowieckie.pl

Urząd w liczbach w 2015 roku:

 • Ilość prowadzonych spraw – 6900,
 • Liczba zaopiniowanych wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących: ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych - 8 (dotyczy zmiany 10 nazw miejscowości), oraz 0 zaopiniowanych wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz,
 • Kwota dotacji celowej przekazana na zadania z zakresu geodezji i kartografii ~ 4 176 tyś. zł,
 • Ilość wydanych rozstrzygnięć administracyjnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 425,
 • Działania nadzorcze Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – 1500,
 • Liczba wydanych dzienników praktyki zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii - 444,
 • Liczba przeprowadzonych kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – 28,
 • Liczba wniosków skierowanych do Rzecznika Dyscyplinarnego o zastosowanie ustawowych kar w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii – 0,
 • Liczba projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które wpłynęły do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego celem uzgodnienia – 26,
 • Szkolenie geodetów powiatowych województwa mazowieckiego pod patronatem Wojewody Mazowieckiego – 2,
 • Zbieranie kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 2 razy do roku (łącznie 86 kopii),
 • Ilość informacji umieszczonych na stronie mazowieckie.pl - 20.

Urząd w liczbach w 2014 roku:

 • Ilość prowadzonych spraw - 6900,
 • Liczba zaopiniowanych wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących: ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych - 3 (dotyczy zmiany 17 nazw miejscowości), oraz 3 zaopiniowane wnioski w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz (dotyczy zmiany terytorialnej 6 jednostek administracyjnych),
 • Kwota dotacji celowej przekazana na zadania z zakresu geodezji i kartografii ~ 4 714 tyś. zł,
 • Ilość wydanych rozstrzygnięć administracyjnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 360,
 • Działania nadzorczo – kontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – 1026,
 • Liczba wydanych dzienników praktyki zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii - 637,
 • Liczba przeprowadzonych kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – 41,
 • Liczba wniosków skierowanych do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie ustawowych kar w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii – 0,
 • Liczba projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które wpłynęły do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego celem uzgodnienia – 41,
 • Liczba wprowadzonych orzeczeń administracyjnych i sądowych do wewnętrznej bazy orzecznictwa WINGiK – 16,
 • Szkolenie geodetów powiatowych województwa mazowieckiego pod patronatem Wojewody Mazowieckiego – 2,
 • Zbieranie kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 2 razy do roku (łącznie 86 kopii),
 • Ilość informacji umieszczonych na stronie mazowieckie.pl - 24.
Urząd w liczbach w 2013 roku:
 • Ilość prowadzonych spraw - 5409
 • Liczba zaopiniowanych wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących: ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych - 14 (dotyczy zmiany 43 nazw miejscowości), oraz 4 zaopiniowane wnioski w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz (dotyczy zmiany terytorialnej 8 jednostek administracyjnych).
 • Kwota dotacji celowej przekazana na zadania z zakresu geodezji i kartografii ~ 4 690 tyś. zł
 • Ilość wydanych rozstrzygnięć administracyjnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów339
 • Działania nadzorczo – kontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – 1589 (wzrost nastąpił w skutek uwzględnienia działań nadzorczo – kontrolnych realizowanych w innych oddziałach, które w zeszłym roku nie były wzięte pod uwagę).
 • Liczba przeprowadzonych kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - 70
 • Liczba wniosków skierowanych do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie ustawowych kar w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii - 1
 • Liczba projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które wpłynęły do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego celem uzgodnienia - 55
 • Liczba wprowadzonych orzeczeń administracyjnych i sądowych do wewnętrznej bazy orzecznictwa WINGiK - 60
 • Szkolenie geodetów powiatowych województwa mazowieckiego pod patronatem Wojewody Mazowieckiego - 2
 • Zbieranie kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 2 razy do roku (łącznie 86 kopii)
 • Ilość informacji umieszczonych na stronie mazowieckie.pl - 47
 
Urząd w liczbach w 2012 roku:
 
 • Ilość prowadzonych spraw - 14849 ( 7276 spraw przychodzących oraz 7573 spraw wychodzących),
 • Ilość wydanych opinii wojewody dotyczących strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - 7653,
 • Liczba podpisanych i zrealizowanych umów ze spółkami wodnymi i ich związkami – 188 na kwotę 2 mln 10 tys. zł,
 • Liczba wniosków gmin w sprawie wypłaty środków finansowych (zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników) –  617, wypłacono kwotę 79 mln 450 tys.zł,
 • Liczba zaopiniowanych wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących: ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych - 11 (dotyczy zmiany 69 miejscowości),
 • Kwota dotacji celowej przekazana na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 5 mln 180 tys. zł,
 • Ilość wydanych rozstrzygnięć administracyjnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 330.
 • Działania nadzorczo – kontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - 353.
 
Urząd w liczbach w 2011 roku:
 
 • Ilość prowadzonych spraw - 16 285 (8 010 – spraw przychodzących oraz 8 275 – spraw wychodzących),
 • Ilość wydanych opinii wojewody dotyczących strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - 8 491,
 • Liczba podpisanych umów ze spółkami wodnymi i ich związkami (w ramach środków z ustawy budżetowej) - 88 (71 ze spółkami wodnymi, 17 ze związkami spółek wodnych),
 • Liczba podpisanych umów ze spółkami wodnymi i ich związkami (w ramach środków z rezerwy celowej) - 71 (54 ze spółkami wodnymi, 17 ze związkami spółek wodnych),
 • Liczba zrealizowanych umów ze spółkami wodnymi i ich związkami (w ramach środków z ustawy budżetowej) - 85 (68 ze spółkami wodnymi, 17 ze związkami spółek wodnych, 3 aneksy do umów ze spółkami),
 • Liczba zrealizowanych umów ze spółkami wodnymi i ich związkami (w ramach środków z rezerwy celowej) - 70 (53 ze spółkami wodnymi, 17 ze związkami spółek wodnych, 1 aneks do umowy ze spółką),
 • Liczba wniosków gmin w sprawie wypłaty środków finansowych - zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników - 676 ( 311 w I turze - w tym 24 wniosków dodatkowych, 312 w II turze - w tym 29 wniosków dodatkowych)
 • Ilość wydanych postanowień i decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego -   328 (w tym 106 postanowień oraz 222 decyzji)  ,
 • Liczba przeprowadzonych kontroli: 92 (w tym 89 kontroli problemowych, 3 kontrole doraźne)
 • Liczba zaopiniowanych wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących: ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych - 30
 • Liczba wniosków skierowanych do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie ustawowych kar w stosunku do osób wykonujacych samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii - 2
   
 
 Urząd w liczbach w 2010 roku:
 
 • Ilość prowadzonych spraw - 10 336 (4 945 – spraw przychodzących, oraz 5 391– spraw wychodzących),
 • ilość wydanych opinii wojewody dotyczących strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi  - 6 745,
 • Liczba podpisanych umów ze spółkami wodnymi i ich związkami - 82 (64 ze spółkami wodnymi, 18 ze związkami spółek wodnych) 
 • Liczba zrealizowanych umów ze spółkami wodnymi i ich związkami - 76 umów (58 ze spółkami wodnymi, 18 ze związkami spółek wodnych)
 • Liczba wniosków gmin w sprawie wypłaty środków finansowych - zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników - 651 (321 w I turze - w tym 19 wniosków dodatkowych, 330 w II turze - w tym 29 wniosków dodatkowych),
 • Ilość wydanych postanowień i decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - 319 (126 postanowień oraz 193 decyzji),
 • Liczba przeprowadzonych kontroli - 77 (w tym 71 kontroli problemowych, 4 kontrole doraźne, 2 kontrole sprawdzające),
 • Liczba zaopiniowanych wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych – 30,
 • Liczba skierowanych wniosków do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie ustawowych kar w stosunku do osób wykonujacych samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii - 10.
 
 
 Urząd w liczbach w 2009 roku:
 
 • Ilość prowadzonych spraw - 9 072 (4 937 – spraw przychodzących, oraz 4 135 – spraw wychodzących),
 • Ilość wydanych opinii wojewody dotyczących strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi  - 3 426,
 • Liczba podpisanych umów ze spółkami wodnymi i ich związkami - 86,
 • Liczba zrealizowanych umów ze spółkami wodnymi i ich związkami - 83 umowy,
 • Liczba wniosków gmin w sprawie wypłaty środków finansowych - zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników - 600,
 • Ilość wydanych zaświadczeń dla ekspertów przyrodniczych programu PROW na lata 2007-2013 - 10,
 • Ilość wydanych postanowień i decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - 299,
 • Liczba przeprowadzonych kontroli - 61 (w tym 17 kontroli problemowych, 44 kontrole doraźne),
 • Liczba zaopiniowanych wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych – 42.   
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 12.01.2010, Ilość wejść: 4806, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy