Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Siedziba wydziału: ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa
Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

wso@mazowieckie.pl

Godziny pracy i lokalizacja punktów paszportowych

Potwierdzanie profilu zaufanego (e-PUAP)

Katarzyna Prus-Stachyra

Dyrektor Wydziału

tel. 22 695 66 01, 22 695 66 02

fax 22 695 66 04

Życiorys

wso@mazowieckie.pl

Kamila Jeziorska-Chojecka

Zastępca Dyrektora Wydziału

tel. 22 695 66 01

wso@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich – wejście „A", pokój nr 101

tel. 22 695 66 01, 22 695 66 02

fax 22 695 66 04

wso@mazowieckie.pl

Urząd w liczbach w 2015 roku:

 • Liczba przyjętych wniosków paszportowych - 180 230...zobacz więcej

Urząd w liczbach w 2014 roku:

 • Liczba przyjętych wniosków paszportowych - 199 372...zobacz więcej

Urząd w liczbach w 2013 roku:

 • Liczba przyjętych wniosków paszportowych - 222 482...zobacz więcej

Urząd w liczbach w 2012 roku:

 • Liczba przyjętych wniosków paszportowych - 223 356...zobacz więcej

Urząd w liczbach w 2011 roku:

 • Liczba przyjętych wniosków paszportowych - 188 758...więcej

 

Zadania Wydziału:

 • prowadzenie spraw paszportowych,
 • wydawanie decyzji o ekshumacji złwok i szczątków na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością kierowników urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności i ustawie o dowodach osobistych,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez organy gmin na podstawie ustawy o ewidencji ludności i ustawie o dowodach osobistych,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawach udostępniania danych w trybie jednostkowym z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych na terenie województwa mazowieckiego,
 • współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
 • współpraca z placówkami konsularnymi RP w sprawach z zakresu: prawa o aktach stanu cywilnego, paszportów,
 • przygotowanie kwalifikacji wojskowej i nadzór nad jej przebiegiem,
 • obsługa Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w sprawach o uznawanie żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz poborowych ubiegających się o odroczenie służby wojskowej z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny,
 • wydawanie potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych, o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granic lub połaczeniu, podziale i zniesieniu diecezji i innych porównywalnych jednostek organizacyjnych oraz zmianie osób wchodzących w skład kierowniczych organów wykonawczych zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • wydawanie zezwoleń na odbycie zgromadzenia na terenie byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Podziel / Share
Opublikowane przez Tomasz Kępka, 30.03.2009, Ilość wejść: 91230, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie