Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 Wydział zdrowia
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
00 – 950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 
POK. 268, tel. 22 695 64 77

Informacja

Zasady odbywania specjalizacji regulowało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., nr 173, poz. 1419 z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia wygasły z dniem 2 lipca 2016 r.

Rozpoczynanie specjalizacji, jej odbywanie oraz przystępowanie do Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych będzie odbywało się na mocy nowych przepisów:

  • ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • aktów wykonawczych.

Obecnie trwa proces legislacyjny w celu uchwalenia ustawy – szczegółowe informacje dotyczące postępu procesu zawarte są na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12277460

Projekt ustawy zakłada, że jej przepisy mogłyby wejść w życie z dniem 1 marca 2017 r. W związku z tym do projektu ustawy wprowadzono dodatkowy przepis przejściowy ustalający, że w roku 2017 sesja wiosenna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w ochronie zdrowia miałaby zostać przeprowadzona w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 15 lipca, a wnioski o przystąpienie do tego egzaminu mogłyby być składane w marcu 2017 r.

Podkreślić należy, że wskazane wyżej terminy zawarte są w projekcie ustawy.

Potwierdzone zostaną dopiero po uchwaleniu ustawy i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl.

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 22.01.2010, Ilość wejść: 4749, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie