Pomoc dla niepełnosprawnych

II Wicewojewoda Mazowiecki

12.01.2016

II Wicewojewoda Mazowiecki

Wicewojewoda mazowiecki:

Artur Standowicz

 

tel. 22 695 65 45

fax. 22 695 62 76

wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl

 

 

Przyjmowanie interesantów:

 • plac Bankowy 3/5, wejście C, piętro I, pok. 135
 • Poniedziałek: 16.00 - 18.00
 • Tel. 22 695 65 45

W latach 2007 – 2015 pełnił funkcję dyrektora kancelarii prezydenta Radomia. Wcześniej był asystentem wojewodów: Tomasza Kozińskiego, Wojciecha Dąbrowskiego oraz Jacka Sasina, a od 2015 r. doradcą wójta gminy Jastrzębia. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się polityką, fotografią, i sportem.

Do kompetencji II wicewojewody mazowieckiego należą sprawy realizowane przez:

 • Wydział Geodezji,
 • Wydział Spraw Cudzoziemców,
 • Wydział Infrastruktury,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - w zakresie rolnictwa  i usuwania skutków sytuacji kryzysowych oraz Państwowej Straży Łowieckiej,
 • Wydział Spraw Obywatelskich.

Podlegają mu również:

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych,
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

 

Podziel / Share
Rafał Babraj, 12.01.2016, Ilość wejść: 30768, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry