Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przyjęcia interesantów

Wojewodowie przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków według ustalonego harmonogramu. Osobista rozmowa z Wojewodą możliwa jest jedynie po wcześniejszym złożeniu pisma z opisem sprawy, której spotkanie ma dotyczyć oraz kontakcie telefonicznym. Spotkanie może się odbyć, jeżeli jest to uzasadnione charakterem sprawy (skarga lub wniosek). 

 

Wojewoda

Zdzisław Sipiera

I Wicewojewoda

Sylwester Dąbrowski

II Wicewojewoda

Artur Standowicz

22 695 72 10 22 695 62 75 22 695 65 45
wojewoda@mazowieckie.pl wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl

wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl

 Poniedziałek: 15.00 - 17.00 Poniedziałek: 16.00 - 18.00 Poniedziałek: 16.00 - 18.00

plac Bankowy 3/5,

wejście C, piętro I, pok. 131

plac Bankowy 3/5,

wejście C, piętro I, pok. 135

 plac Bankowy 3/5,

wejście C, piętro I, pok. 135

Do kompetencji wojewody mazowieckiego należą sprawy:

Do kompetencji I wicewojewody należą sprawy:

Do kompetencji II wicewojewody należą sprawy:

 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Wydziału Finansów i Budżetu
 • Biura Rozwoju i Iwestycji
 • Wydziału Kontroli
 • Wydziału Nadzoru Prawnego
 • Biura Obsługi Urzędu
 • Biura Kadr i Obsługi Prawnej
 • Biura Ochrony
 • Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Wydziału Zdrowia
 • Wydziału Polityki Społecznej
 • Wydziału Geodezji
 • Wydziału Spraw Cudzoziemców
 • Wydziału Rynku Pracy
 • Wydziału Infrastruktury
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (rolnictwo i usuwanie skutków sytuacji kryzysowych oraz Państwowa Straż Łowiecka)
 • Wydziału Spraw Obywatelskich
Podlegają mu również:

Podlegają mu również:

Podlegają mu również:

 • Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu
 • Komendant Stołeczny Policji 
 • Mazowiecki Kurator Oświaty 
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

 

Podziel / Share
01.02.2016, Ilość wejść: 30401, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry