Pomoc dla niepełnosprawnych

Przyjęcia interesantów

Wojewodowie przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków według ustalonego harmonogramu. Osobista rozmowa z Wojewodą możliwa jest jedynie po wcześniejszym złożeniu pisma z opisem sprawy, której spotkanie ma dotyczyć oraz kontakcie telefonicznym. Spotkanie może się odbyć, jeżeli jest to uzasadnione charakterem sprawy (skarga lub wniosek). 

 

Wojewoda

Zdzisław Sipiera

I Wicewojewoda

Sylwester Dąbrowski

II Wicewojewoda

Artur Standowicz

22 695 72 10 22 695 62 75 22 695 65 45
wojewoda@mazowieckie.pl wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl

wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl

 Poniedziałek: 15.00 - 17.00 Poniedziałek: 16.00 - 18.00 Poniedziałek: 16.00 - 18.00

plac Bankowy 3/5,

wejście C, piętro I, pok. 131

plac Bankowy 3/5,

wejście C, piętro I, pok. 135

 plac Bankowy 3/5,

wejście C, piętro I, pok. 135

Do kompetencji wojewody mazowieckiego należą sprawy:

Do kompetencji I wicewojewody należą sprawy:

Do kompetencji II wicewojewody należą sprawy:

 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Wydziału Finansów
 • Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
 • Wydziału Kontroli
 • Wydziału Prawnego
 • Biura Administracyjnego
 • Biura Kadr i Organizacji
 • Biura Ochrony
 • Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Wydziału Zdrowia
 • Wydziału Polityki Społecznej
 • Wydziału Geodezji
 • Wydziału Spraw Cudzoziemców
 • Wydziału Infrastruktury
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (rolnictwo i usuwanie skutków sytuacji kryzysowych oraz Państwowa Straż Łowiecka)
 • Wydziału Spraw Obywatelskich
Podlegają mu również:

Podlegają mu również:

Podlegają mu również:

 • Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu
 • Komendant Stołeczny Policji 
 • Mazowiecki Kurator Oświaty 
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 01.02.2016, Ilość wejść: 16665, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry