Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wojewoda Mazowiecki

 

Wojewoda Mazowiecki:

Zdzisław Sipiera

 

wojewoda@mazowieckie.pl

 

 

Sekretariat wojewody:

 

tel. 22 695 65 88

fax. 22 695 65 89

 

Informacje o działalności urzędu:

 

tel. 22 695 69 95

 

 

Zdzisław Sipiera był starostą powiatu pruszkowskiego od 2014 roku oraz w latach 1998 - 2002. Wcześniej pracował w samorządzie warszawskim jako wiceburmistrz Pragi-Północ (2002-2005) i burmistrz Woli (2005-2006). Pełnił również funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie (1991 – 1996). Był radnym od 1994 roku, w 2001 r. tworzył struktury Prawa i Sprawiedliwości.

 

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zdobywał wykształcenie również na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się polityką, sportem i turystyką.

 

 

Wojewoda Mazowiecki sprawuje funkcję:

 przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,

 zwierzchnika zespolonej administracji rządowej,

 organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,

 organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,

 reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Do kompetencji Wojewody Mazowieckiego należą sprawy:

 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

 Wydziału Finansów,

Biura Rozwoju i Inwestycji,

 Wydziału Kontroli,

 Wydziału Nadzoru Prawnego.

Ponadto wojewodzie podlegają:

 Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

 Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

 Komendant Stołeczny Policji 

 Mazowiecki Kurator Oświaty 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 


 Administracja rządowa

 Zespolone służby, inspekcje i straże

 Jednostki podporządkowane

 Administracja niezespolona

 Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 1027665, Rejestr zmian
do góry