Pomoc dla niepełnosprawnych

Administracja niezespolona

Administracja niezespolona

 Wykaz organów rządowej administracji niezespolonej:

 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;
 • dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
 • dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;
 • dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
 • dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
 • dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych;
 • dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
 • dyrektorzy urzędów morskich;
 • dyrektorzy urzędów statystycznych;
 • dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
 • graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
 • komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;
 • okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
 • państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
 • regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
Podziel / Share
Iwona Olifirowicz, 04.08.2009, Ilość wejść: 12124, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry