Pomoc dla niepełnosprawnych

Administracja niezespolona

 Wykaz organów rządowej administracji niezespolonej:

 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;
 • dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
 • dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;
 • dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
 • dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
 • dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych;
 • dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
 • dyrektorzy urzędów morskich;
 • dyrektorzy urzędów statystycznych;
 • dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
 • graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
 • komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;
 • okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
 • państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
 • regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
Podziel / Share
04.08.2009, Ilość wejść: 13799, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry