Pomoc dla niepełnosprawnych

Zespolone służby, inspekcje i straże

Zespolone służby, inspekcje i straże

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
  st. bryg. Bogdan Łasica
  Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
  http://www.straz.pl/
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 
  Małgorzata Jędrzejowska
  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
  http://www.wijhar-s.bip.org.pl
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  Tadeusz Głogowski
  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
  http://www.piorin.gov.pl/warszawa
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
  Mariola Kostewicz
  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
  http://www.wiif.waw.pl/
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
  Joanna Jankowska-Kuć
  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
  http://www.wiih.org.pl/
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
  lek. wet. Beata Anna Tomanek 
  Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
  http://www.wiw.mazowsze.pl/
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
  Jakub Lewicki
  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
  http://www.mwkz.pl/start
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
  Marzena Dębowska
  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
  http://www.maz.winb.gov.pl/
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
  Krzysztof Chojnacki
  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 
  http://www.mazowsze.witd.gov.pl/
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
  lek. med. Maria Pawlak
  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 
  http://www.wsse.waw.pl/
 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Sebastian Bała
  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
  (Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna działa w ramach Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie)
Podziel / Share
Joanna Bereda, 31.08.2011, Ilość wejść: 19293, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry