Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Patronaty

 PATRONAT HONOROWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy projekt wniosku do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym wydarzenia. Zachęcamy do skorzystania z niego.

Aby ubiegać się o patronat honorowy lub zgodę na udział Wojewody w komitecie honorowym należy:

1. Czytelnie wypełnić wniosek do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym wydarzenia 

2.  Dostarczyć kompletny wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  • wysłać listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: wojewoda@mazowieckie.pl;
  • złożyć osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - pl. Bankowy 3/5, wejście B, pok.34.

Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału Wojewody w komitecie honorowym:

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą Wojewody na udział w komitecie honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Wojewody w komitecie honorowym.

Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Wojewody na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Wojewody w imprezie.

O patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Wojewody w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

  • dostarczenia dla Wojewody zaproszenia na to wydarzenie;
  • zamieszczenia logo Wojewody (do pobrania: www.mazowieckie.pl) oraz informacji o patronacie honorowym lub udziale Wojewody w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;
  • umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - www.mazowieckie.pl;
  • przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres rzecznik@mazowieckie.pl, minimum na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej www.mazowieckie.pl.

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Wojewody z udziału w komitecie honorowym może nastąpić
w przypadku:

  • prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Wojewody;
  • lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

 

Wszelkie pytania dotyczące patronatów i komitetów honorowych proszę kierować pod numer telefonu (22) 695 64 55.

 

    Dokumenty do pobrania:

 

Format: Nazwa pliku: Rozmiar: Pobierz:

 

Logo Wojewody 

 12 KB   pobierz
 

Wniosek o wyrażenie zgody przez Wojewodę Mazowieckiego na objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym 

73 KB  pobierz

 

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 50297, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry